Meglersiden legger ned

Mittanbud, som driver Meglersiden, har besluttet å legge ned tjenesten. Vi har satt oss høye mål for Mittanbud-tjenesten, og ønsker nå å fokusere våre ressurser til ambisjonen om utvikling og vekst i hele Norden.

Markedsføringen av Meglersiden avsluttes i disse dager, og nettsiden stenges ned onsdag 21. juni 2023. Ønsker du å hente ut omtaler og annen informasjon fra Meglersiden, må du gjøre det innen denne datoen.

Dersom du har spørsmål til oss om nedstengingen av Meglersiden, kan du sende en e-post til info@mittanbud.no

Har du spørsmål relatert til andre produkter og tjenester på FINN Eiendom, kan du kontakte Jørgen Hellestveit på e-post jorgen@finn.no

Vi vil gjerne takke alle som har brukt og vært en del av Meglersiden for samarbeidet.