Tips til boligselgere

Kjøpe bolig? Derfor bør du ha finansieringsbeviset i orden

I et hett boligmarked der drømmeboligen fort kan glippe, er det viktig at du har gjort hjemmeleksen din før du starter jakten. Det er mye å sette seg inn i, særlig om du skal inn på boligmarkedet for første gang. Noe av det aller viktigste er å ha kontroll på finansieringen.

Vi hjelper deg med boligsalget

Bli kontaktet av lokalkjente meglere allerede i dag

Vi hjelper deg med boligsalget

Bli kontaktet av lokalkjente meglere allerede i dag

– Det er en dårlig strategi å skulle stresse med å skaffe finansieringsbevis etter du har vært på visning, sier Dan Chruickshank. Han er eiendomsmegler i Eiendomsmegler 1 i Sandnes og presiserer hvor viktig det er med en ryddig prosess hos alle parter.

Etabler en god kontakt med banken

– Boligkjøperen er selv ansvarlig for å ta kontakt med en rådgiver i banken. I samarbeid kan dere gå igjennom din økonomiske situasjon, kartlegge behov og sette opp et budsjett, sier Chruickshank.

Banken på sin side har en viktig rolle med å forventningsstyre boligkjøperen og opprettholde en god informasjonsflyt gjennom hele prosessen.

– Bruk litt tid på å finne en kunderådgiver som ønsker å hjelpe deg, og som kan gi deg den informasjonen du trenger rundt boligkjøp og egen økonomi. Mange prosesser blir i dag digitalisert, men å sjekke låneevnen din gjennom en kalkulator på nett gir sjeldent et presist bilde av virkeligheten, mener Chruickshank.

Med et finansieringsbevis på plass har du selv god oversikt over dine egne begrensninger og muligheter i boligjakten.
Dan Chruickshank ,
Eiendomsmegler 1 Sandnes

– Dersom banken har gjort et godt forarbeid, blir min jobb også mye enklere.
Med et finansieringsbevis på plass har du selv god oversikt over dine egne begrensninger og muligheter i boligjakten. Et finansieringsbevis må oppdateres hver tredje måned, og det er kjøper selv som er ansvarlig for å sjekke at det er gyldig før en budrunde.

Påpeker viktigheten av god kommunikasjon mellom megler og kjøper

– En positiv virkning av corona er obligatorisk påmelding på alle visninger, sier Chruickshank. Han forteller at det er blitt mye enklere å etablere kontakt med potensielle kjøpere tidlig i prosessen. Dermed har jeg muligheten til å ta praten angående hvilke forventninger, ønsker og krav boligkjøperen har til en fremtidig bolig. Da er det også naturlig å komme inn på budsjett og hvor kjøperen ligger økonomisk.

– Det er unødvendig og kan være demotiverende å bruke tid på visninger du uansett ikke har mulighet til å kjøpe. Det er enkelt å skjønne at Chruickshank ønsker det beste for kundene sine.

Opplever at boligkjøpere har god kontroll over økonomisk situasjon

– Personlig har jeg liten erfaring med manglende finansiering hos kjøper, sier Chruickshank. Han forteller at de i Sparebank1 har gode rutiner i en budrunde.

– Alle bud må inngis skriftlig til megler, som skal formidle disse videre til oppdragsgiver. Vi sjekker alle som legger inn gyldige bud, sier Chruickshank. Kontaktpersonen i banken bekrefter om vedkommende har finansiering ved den gjeldende prisen.

– Dersom budene skulle gå betraktelig høyere, tar vi ofte kontakt med banken på nytt, slik at vi kan få en ny godkjennelse på at finansieringen er i orden. Hvor langt en kjøper kan strekke seg har vi ingenting med, sier Chruickshank.

God meglerskikk er en selvfølgelighet

I eiendomsmeglerloven står det at megler skal ha “god meglerskikk med omsorg for begge parters interesser”. For Chruickshank er dette mer enn selvfølgelighet enn en regel.

– Dersom kundene mine spør meg om finansieringsbevis, pleier jeg å opplyse om at “det er i mellom deg og banken”. Man hører historier om meglere som vil utnytte systemet for å presse prisene opp eller gir feilaktig opplysninger i en budrunde. Dette ser jeg på som dårlig meglerskikk.

– Det er vel kanskje dette som skiller gode og dårlige eiendomsmeglere, sier Chruickshank.
Vi ønsker selvsagt at alle parter skal bli happy og sitte igjen med en god følelse etter et salg! Kjøper skal kanskje selge sin egen bolig og har behov for en megler, da er det viktig å etterlate et positivt inntrykk.

Bordet fanger

En sjeldent gang viser det seg at kjøper ikke har finansieringen på plass eller angrer på kjøpet.
– Et bud er bindende så lenge akseptfristen man har gitt til selger ikke har gått ut og selger har takket ja til budet, forteller Chruickshank. I slike tilfeller kan det føre til et såkalt dekningssalg.

For kjøper vil et dekningssalg kunne medføre et erstatningskrav. Dette erstatningskravet vil dekke prisdifferansen mellom kjøpesummen kjøper tilbudte og ny kjøpesum. Som regel må megler gå til budgiveren under det vinnende budet, forteller Chruickshank. En lite ønsket situasjon å komme i for noen.

Igjen, er det viktig fra megleren sin side at prosessen har vært ryddig med tydelig og god kommunikasjon mellom alle parter. Da blir det enklere å rydde opp i en prosess som kan være ubehagelig for samtlige.

Skal du selge bolig?

Start boligsalget på Meglersiden

Skal du selge bolig?

Start boligsalget på Meglersiden