Derfor er boligprospektet viktig ved salg av bolig

Skal du selge en bolig, hytte eller annen eiendom? Da kan kvaliteten på salgsprospektet ditt være avgjørende både for antall interessenter og endelig salgspris.

Dene artikkelen er skrevet i samarbeid med dinmeglertekst.no

Av dinmeglertekst.no


Sist oppdatert: 21. apr. 2021 11:10

Et salgsprospekt – også kjent som boligprospekt eller salgsoppgave – er et skriv som skal gi potensielle boligkjøpere oversikt over salgsobjektet, altså boligen. Hva skal egentlig salgsprospektet inneholde, og hvorfor er det avgjørende for et vellykket boligsalg?

Innhold i boligprospektet

Et salgsprospekt skal inneholde alle opplysninger en potensiell boligkjøper trenger for å beslutte om det skal legges inn et bud på boligen.

Et salgsprospekt er imidlertid ikke bare informativt, men byr også på lovpålagt info. Det er også et viktig markedsføringsdokument. Samtidig er det enkelte opplysninger som kan inkluderes om ønskelig.

1. Selgende del

I den selgende delen av et boligprospekt handler det om å markedsføre boligen på best mulig vis. Denne delen fungerer som «reklame» for boligen eller hytta som skal selges, og bør inneholde flotte bilder og selgende beskrivelser.

Her er det viktig å velge ordene med omhu. Er språket for selgende, kan prospektet fort virke påtatt og rosemalt. Samtidig er det viktig å fremheve eiendommens beste kvaliteter, enten det er flott utsikt, gode solforhold, høy standard eller nærhet til spesifikke fasiliteter.

2. Lovpålagt del av boligprospektet

Den lovpålagte delen av et boligprospekt inneholder opplysninger som må inkluderes. Disse opplysningene blir vanligvis innhentet av en eiendomsmegler, og inkluderer informasjon over blant annet faste eiendomsutgifter.

I boligprospektets lovpålagte del vil det også inkluderes informasjon om eierform, eventuelle reguleringsplaner, brukstillatelse og lignende.

3. Frivillig informasjon i salgsoppgave

I den frivillige delen av en salgsoppgave kan man inkludere opplysninger om for eksempel boligtakst eller boligsalgsrapport.

I denne delen kan man også inkludere beskrivelser av diverse byggtekniske forhold, samt egenerklæringsskjema.

Det er viktig å investere litt tid og arbeid i et prospekt

Vikitgheten av et vellaget salgsprospekt

Ditt boligprospekt skal tjene to formål. Det ene formålet er at kjøperen skal få all nødvendig informasjon i forkant av et eventuelt kjøp. Den andre er å gi boligen best mulig markedsføring.

Dersom salgsprospektet er mangelfullt eller ikke selger boligen på en god nok måte, risikerer man at boligen blir liggende ute på markedet i mange måneder før den blir solgt.

I noen tilfeller blir ikke boligen solgt i det hele tatt, og man må da ta en ny runde med eiendomsmegleren for å få solgt boligen. Dette kan være både frustrerende, dyrt og tidkrevende.

Det er derfor viktig å investere tid og arbeid i prospektet, slik at man øker sjansen for å treffe blink med en gang.

Skal du selge bolig?

Kom enkelt i kontakt med eiendomsmeglere

Skal du selge bolig?

Kom enkelt i kontakt med eiendomsmeglere

Hvem lager salgsprospektet?

I de fleste tilfeller er det eiendomsmegleren som lager salgsprospektet. Dette arbeidet kan imidlertid være utfordrende og tidkrevende, og mange meglere får derfor hjelp til å skrive salgsprospektet til bolig.

Det er også mange som selger boligen privat (uten hjelp fra eiendomsmegler). I så fall må du selv sørge for at salgsprospektet blir tilfredsstillende, eller få skrivehjelp fra et tekstbyrå med kompetanse på området.

Oppsummert: Derfor trenger du et boligprospekt

Boligprospektet er et viktig redskap for alle boligselgere. Dette skrivet skal ikke bare informere boligkjøpere om viktig informasjon, men fungerer også som et viktig markedsføringsskriv.

Husk at boligprospektet er noe av det første potensielle boligkjøpere ser på. Dette er din sjanse til å vise boligen fra sin beste side!