Tips til boligselgere - Skrevet av Ebba Emilie Nordahl

Bruke eiendomsmegler eller selge selv?

Smartere pengebruk er viktig for mange, og det finnes et stort utvalg aktører på markedet som hjelper deg å selge bolig og eiendom selv. Samtidig er boligen ofte det mest verdifulle vi har. Tør du da ta sjansen på å la vær å bruke en profesjonell megler til å ta seg av salget av din bolig?

Vil vinninga gå opp i spinninga?

Mange stiller seg spørsmålet om de skal benytte seg av en profesjonell eiendomsmegler når de skal selge boligen sin, eller om de skal gå for en "gjør det selv-løsning". Av de vanligste årsakene til at noen velger å selge boligen sin selv, er økonomiske grunner blant de vi ser mest av.

Derfor kan det være smart å tenke over om vinninga vil gå opp i spinninga, og om du tjener det samme på boligen hvis du velger å selge selv i stedet for å bruke en profesjonell eiendomsmegler. Og har du tid og krefter til å legge ned arbeidet som kreves ved å selge selv?

En dreven megler er et lurt valg

Velger du å bruke en profesjonell megler til å selge for deg, vet du at potensielle kjøpere som kommer på visning blir tatt godt hånd om. Det kan være mange spørsmål fra besøkende på visning som er vanskelig å svare på for andre enn megleren.

Megleren vil også bli sett på som en mer uavhengig part enn selger selv. Besøkende på visning vet også at megler er pålagt å ivareta både kjøper og selger og ta hensyn deretter.

Man kan risikere at noen ikke tar visningen seriøst når det ikke er en megler til stede. En megler er en uavhengig part, og derfor er det lettere å stole på en megler, sammenlignet med en eier som tar salget i egne hender. En megler kan også svare på spørsmål og guide aktuelle kjøpere trygt gjennom prosessen.

Erfaring og kunnskap er viktig!

En erfaren megler som kjenner området godt og har ofte lister over interessenter som kan være potensielle kjøpere av din bolig. Dette kan være veldig verdifullt i en budrunde, da disse boligkjøperne kanskje ikke hadde kommet på visning i utgangspunktet.

Megleren er som oftes mer kompetent til å gjennomføre en budrunde enn du ville vært, fordi megleren har lang erfaring og klarer å holde hodet kaldt. Hvis du velger å selge via en megler, har du selv ingen risiko for å gjøre feil i jobben med å selge boligen.

En må også spørre seg om man har tid til å legge ned arbeidet som skal til for å selge sin egen bolig, med alt som hører med. I tillegg må man vurdere hvorvidt fortjenesten av å selge selv vil forsvinne når du til slutt ser hvor mye tid du har brukt på jobben. I tillegg må man drøfte hvorvidt en selv ville klart å oppnå en like høy pris for boligen, som en profesjonell og dreven eiendomsmegler ville ha gjort.

Ønsker å gjøre et tryggere valg med lav risiko, er det smart å velge en erfaren eiendomsmegler. Da vet du at besøkende på visning blir tatt godt vare på, og flest mulig interessenter møter på visning. Når megleren tar seg av salget, har heller ikke du noen risiko for å gjøre feil, noe som kan være en stressfaktor i en slik viktig prosess. Å hyre en megler til å selge din bolig, kan også være kostnadsbesparende i det store og det hele. Nettopp fordi megleren mest sannsynlig er mer kapabel til å få en bedre pris for boligen, enn du selv ville klart.

Det er nå en gang slik at det ikke er noen fasit på hva som er riktig og galt. Men vi anbefaler at du tenker ekstra nøye gjennom hva konsekvensen kan være ved å ikke bruke en profesjonell og dyktig eiendomsmegler til boligsalget.

Velg en lokalkjent megler

Hvis du har bestemt deg for å få hjelp av en profesjonell eiendomsmegler ved salg av din bolig, har du gjort et trygt valg. Meglersiden samarbeider med Norges største meglerkjeder som står klare til å hjelpe deg med ditt boligsalg. Med bare få tastetrykk er du allerede i gang med boligsalgsprosessen.

Start boligsalget på Meglersiden

Få tilbud fra flere meglere før du bestemmer deg

Start boligsalget på Meglersiden

Få tilbud fra flere meglere før du bestemmer deg