Boligmarkedet

Forventninger til boligmarkedet 2019

Skal du selge bolig i 2019 har du sikker noen tanker rundt hva du kan forvente av prisvekst og boligmarkedet generelt. Har du planer om å selge bolig, kan det uansett lønne seg å følge med på boligmarkedet i ditt nærområde.

Følg
Følg med på boligmarkedet i ditt område

En god balanse mellom etterspørsel og tilbud, stabil prisutvikling og gode rammebetingelser skaper et godt grunnlag for høy aktivitet i boligmarkedet. Skal man tro ekspertene, er det få grunner til å frykte at boligmarkedet skal gå nedover i 2019.

Det er videre forventet en høy tilbudsside også i 2019. Dette tilsier en flat eller moderat prisutvikling i starten av året. Du skal likevel være forsiktig med å ha for høye prisforventninger, i og med at tilbud også påvirker etterspørselen. Blant annet kan et høyt antall boliger til salgs påvirke de høyt prisede boligene negativt. En prisvekst på mellom 3 til 5 prosent er nok et mer realistisk prisvekst de fleste steder i landet.

Stor aktivitet i boligmarkedet

Året har uansett begynt bra, der det aldri før har blitt solgt så mange boliger i årets første to måneder som i 2019. Bare i januar ble det solgt 7,3% flere boliger i Norge sammenlignet med tilsvarende måned i 2018.

I februar ble det solgt 4,4 prosent flere enn tilsvarende måned i 2018. Den høye aktiviteten i boligmarkedet i 2018 har derfor fortsatt inn i det nye året.

Boligpriser vært å følge med på

Når det gjelder boligpriser i Norge, steg boligprisene 2,7% i januar 2019. Korrigert for sesongvariasjon tilsvarer dette en prisøkning med 0,5 %. Sammenlignet med boligprisene for et år siden, er dette en vekst på 3,6%. Tilsvarende i februar steg boligprisen med 0,5% i februar 2019, men korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

I følge Eiendom Norge, har den nominelle boligprisutviklingen også vært normal de fleste steder i Norge, med unntak av Vestlandet, Agder og Rogaland. Det er også ventet ventet at denne moderate trenden i boligprisutviklingen vil vedvare utover i 2019, i følge administrerende direktør i Eiendom Norge.

Boligprisstatistikken gis ut av eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Tallene er lagt frem av Eiendom Norge, og du kan lese mer om boligmarkedet på Eiendom Norges sider.

Selge bolig? Finn eiendomsmegler her

Meglersiden finner du eiendomsmeglere uansett hvor du bor. Vi samarbeider med de største og beste eiendomsmeglerne over hele landet. Det gjør at du får tilbud fra lokalkjente eiendomsmeglerne når du legger ut oppdraget her - helt uforpliktende og gratis selvfølgelig!