Boligmarkedet

Boligmarkedet 2020: Flere nye boliger, men mindre kjøpekraft

Skal du selge bolig i 2020 kan det være lurt å oppdatere seg på hva bransjen spår om boligmarkedet. Artikkelen er basert på informasjon fra Eiendom Norge.

Det ventes en prisvekst på tre prosent

Det ventes at trenden for boligmarkedet fra 2019 fortsetter i 2020, med en begrenset prisvekst i de største byene. Det ventes at boligprisene vil stige med 3 prosent.

Renten forblir uendret

Styringsrenten ble satt opp tre ganger i 2019, og den vil sannsynligvis ikke settes opp ytterligere i år. Christian Dreyer Olsen i Eiendom Norge forteller at utviklingen i norsk økonomi er solid, selv om mye tyder på en noe lavere vekst i årene som kommer.

Alt i alt betyr dette at det fortsatt er jobbtrygghet og at befolkningen fortsatt kan forvente en solid lønnsvekst. Dette balanserer kjøpekraften som høyere renter medfører.

Skal du selge bolig?

Start boligsalget på Meglersiden

Skal du selge bolig?

Start boligsalget på Meglersiden

Det bygges flere og flere nybygg

Fordi det var rekordmange ferdigstilte nybygg til salgs i fjor, resulterte det også en vekst i salg av bruktboliger. Boligmarkedet vil preges av dette også i år, mange nye boliger vil stå ferdig også i 2020.

Dreyer opplyser om at folkeveksten flatet ut i 2019. Dette medfører litt mindre konkurranse om boligene og gjør at tilbud og etterspørsel etter boliger er mer balansert.

Selv om det bygges tilstrekkelig med boliger over hele landet, er det særlig Oslo som på lang sikt vil merke et større behov for boliger. Men innbyggere i Oslo og Akershus kan trøste seg med at det er høy byggeaktivitet akkurat nå.

En kvinne som leser og skriver under på en kontrakt
Det er vanskeligere å få innvilget forbrukslån

Mindre kjøpekraft, men fortsatt god lønnsvekst

I 2019 ble det innført krav om forsvarlig utlånspraksis av forbrukslån. Kravene skal sikre at den norske befolkning ikke får innvilget forbrukslån det er sannsynlig at de ikke klarer å betjene.

I tillegg ble det opprettet et gjeldsregister som også bidrar til at veksten av forbrukslån avtar. Dette får innvirkning på folks kjøpekraft i budrunder ved kjøp av bolig.

– Tidligere finansminister Siv Jensen (Frp) avklarte i november at boliglånsforskriften blir stående mer eller mindre uten endringer gjennom 2020. Det er derfor mindre usikkerhet knyttet til kredittreguleringer i 2020 enn for et år siden, sier Dreyer.

Kort oppsummert kan nordmenn forvente et boligmarked i 2020 som ganske likt fjoråret.

Pressemeldingen fra Eiendom Norges kan du lese her.

Finn en eiendomsmegler som følger med på prognosene

En god eiendomsmegler har satt seg godt inn i prognosene for markedet og følger med på trendene i området for din bolig. Bruk Meglersiden og motta tilbud fra lokalkjente og erfarne eiendomsmeglere. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Motta tilbud fra lokalkjente meglere

Motta tilbud fra lokalkjente meglere