Tips til boligselgere - Skrevet av Tine

Dette betaler du megleren for

Mange lurer på hva de egentlig betaler for når de skal selge boligen, og utgiftene kan til dels virke høye. Det kan derfor være greit å ha en viss oversikt over hva de ulike kostnadene knyttet til å bruke eiendomsmegler er.

Betaling til megleren

Vedrørende betaling til eiendomsmegleren er det i dag lovpålagt å gi boligselgere alternative tilbud for utbetaling av honorarer. Betalingssystemet flest kjenner til er fast prosentvis provisjon for hele kjøpesummen, som også er det mest vanlige alternative å velge.

Etter den nye eiendomsmeglerloven har du blant annet også krav på å få et tilbud basert på timepris, der megleren legger frem et spesifisert estimat for hvor mange timer han eller hun regner med å bruke på salget. Du betaler da en fast sum per time brukt på oppdraget. Et annet alternativ er å betale en forhåndsbestemt fastpris.

Kostnader du bør forvente ved salg av bolig

Provisjon

Mange har en prosentvis provisjon av salgssum. Her er det viktig at du ikke betaler mer enn nødvendig, og er villig til å forhandle. Hver prosent kan utgjøre flere tusen kroner, og noe pruting er derfor lurt. Andre opererer med faste priser, men her er det også forhandlingsmuligheter ut i fra eiendommen som skal selges.

Minimumsprovisjon

Mange meglere opererer med en minimumsprovisjon eller et grunnhonorar, som er et fast beløp av provisjonen du må betale. Du bør også være obs på ekstra kostnader knyttet til eventuelle tilrettelegginger.

Fotograf og styling

Dette er noe du gjerne kan ordne selv om det er ønskelig. Mange meglere har også gode avtaler med fotografer og stylister som du kan bruke. Dette er uansett eksterne kostnader som du må vurdere ut ifra behov. I noen tilfeller er styling avgjørende for et godt salg, mens andre ganger er det ikke nødvendig. Rådfør deg gjerne med megler vedrørende om din bolig har behov for styling.

Oppstartsgebyr

Du må nok regne med å måtte betale et fast beløp i tillegg til provisjonen.

Prospekter

Her bør du sjekke priser, eller forhøre deg om ekstra kostnader knyttet til å lage et prospekt / salgsoppgave av boligen.

Visning

Noen tar egen pris for å holde visninger. Her bør du også sjekke om det er megleren selv som holder visningen eller om de bruker en visningsassistent til dette. Noen melgere tilbyr også redusert pris, mot at du selv holder visning.

Markedsføring

Her må du medregne alle type markedsføringskostnader rundt det å selge bolig. Noen har generelle boligmarkedsførings- pakker, mens andre oppgir priser per annonsering. Det kan lønne seg å se over hva som inkluderes i prisene og hva en annonsepakke inneholder. Og husk at meglerkontorene ikke nødvendigvis fører samme priser for markedsføring.

Garanti

Dette er kostnader knyttet til lovpålagte garantier meglere må ha. Mange oppgir pris, men sjekk dette.

Gebyrer

Dette kan være alt fra administrasjonsgebyrer til andre gebyrer meglerne eventuelt måtte ta. Det kan være lurt å sjekke opp dette før du velger megler. Andre kostnader knyttet til boligsalg som du også bør tenke over er forsikringer, boligvurdering eller takst, innhenting av offentlige papirer, tinglysning, og eventuelle kostnader knyttet til andelsboliger.

Andre relevante kostnader

Andre kostnader knyttet til boligsalg som du også bør tenke over er forsikringer, boligvurdering eller takst, innhenting av offentlige papirer, tinglysning, og eventuelle kostnader knyttet til andelsboliger.

Hvilken megler skal du velge?

Beste pris er ikke nødvendigvis den beste løsningen. I følge Norges Eiendomsmeglerforbund er det ikke prisen som er avgjørende for hvem de velger som megler. Det viktigste for de aller fleste som skal selge bolig, er å finne den rette megleren til nettopp det objektet de skal selge.

Vær kritisk og tenke selv, også når det kommer til bruk av anbudstjenester. Konkurranse er vel og bra, men å sjekke ut flest mulig aktører for å få et lavest mulig tilbud er ikke anbefalt Det er mye annet som er viktigere enn prisen på meglertjenester, blant annet hva du kan oppnå av pris på boligen. Med riktig eiendomsmegler er sjansen mye større for at du får drømmeprisen, enn om du velger første og billigste.

Gjør egne vurderinger, og ta en prat med de to-tre meglerne du har inntrykk av at passer for deg og ditt salg.

Motta tilbud fra flere eiendomsmeglere

Meglersiden er et godt hjelpemiddel når du skal selge eiendom. Det er et hav av valgmuligheter der ute, og denne tjenesten kan derfor være med på å gjøre prosessen enklere. Meglerne må nemlig komme til deg. Få tilbud fra landets beste meglere her - helt uforpliktende og gratis!