Hvordan påvirker de nye reglene deg som boligselger?

Avhendingsloven er loven som regulerer boligsalg, og forholdet mellom kjøper og selger. I Januar 2022 kom det nye endringer som stiller strengere krav til boligselger, takstmenn og eiendomsmeglere. Endringene i loven innebærer at du blant annet ikke lenger kan selge boligen "som den er". Vurderer du å pusse opp eller selge boligen din i fremtiden? Da bør du lese videre.


Sist oppdatert: 04. feb. 2022 14:07

I januar 2022 kom det endringer i avhendingsloven som påvirker deg som boligselger. Det er fordi loven sikrer kjøper av en bolig i enda større grad mot feil og mangler.

Blant annet vil endringen gi selger et enda større ansvar når det kommer til å kjenne til og opplyse potensielle kjøpere om om hvilke feil, mangler og eventuelle behov for utbedringer som foreligger i boligen. I følge Lovdata er formålet til endringen å øke kvaliteten på tilstandsrapporter og gi forbrukere et bedre informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

Målet er å redusere konflikter mellom selger og kjøper, ved at selger nå i større grad må legge frem tilstrekkelig dokumentasjon om tilstanden på boligen. Dette betyr i praksis at “boligen selges som den er”-prinsippet forsvinner.

Krav til kvalitet på tilstandsrapporten

I følge Eiendom Norge selges de fleste boliger i dag med en tilstandsrapport, men at disse er av varierende kvalitet. Dette skyldes som oftest ulik kompetanse og erfaring hos de bygningssakskyndige som skriver tilstandsrapport.

Dette kommer blant annet fram i et høringsnotat fra justis- og beredskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 10. februar 2020. Her konkluderes det med at takstbransjen ikke er regulert godt nok. En av grunnene til dette er at hvem som helst kan kalle seg en takstmann eller bygningssakkyndig, og i den forbindelse skrive en tilstandsrapport. Det er derfor enighet i bransjen om at det er varierende grad av kvalitet i arbeidet som er utført av takstmenn, og at de nå ønsker grundigere undersøkelser av boliger som skal selges.

Vi matcher deg med riktig eiendomsmegler

Uforpliktende og gratis

Vi matcher deg med riktig eiendomsmegler

Uforpliktende og gratis

Hvit mann med blå skjorte skriver på en laptop.
Bruk en sertifisert takstmann (bygningssakkyndig) til å utforme tilstandsrapporten

En endring i avhendingsloven skal derfor bidra til å skjerpe kravene som stilles til de som lager tilstandsrapporter, og at høyere kvalitet på disse vil gi en trygghet for både kjøper ogselger.

Disse kravene stilles til deg som boligselger

Innholdet til de nye forskriftskravene er omfattende og vil føre til mer arbeid for de bygningskyndige og økte kostnader for forbrukerne. I tillegg kan det bli dyrere for boligselgere å tegne boligselgerforsikring.

Mange har sikkert sett i salgsoppgaver at “eiendommen selges ‘som den er’, jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.”. Denne formuleringen har gitt boligselgere muligheten til å “skjule” feil og mangler ved boligen. Med den nye lovendringen er ikke dette mulig, fordi det nå vil stilles strengere krav til at selger spesifiserer og varsler om forhold ved boligen som er viktig og relevant for kjøperen. Samtidig blir terskelen for å melde fra om mangler lavere for kjøperen.

Styrker kjøpers rettigheter

Lovendringen styrker altså kjøpers rettigheter ved at det blir enklere å legge frem et mangelkrav dersom det dukker opp feil eller mangler ved boligen. Da det tidligere var krav til at en mangel måtte overstige rundt fem prosent av kjøpesummen før en kjøper kunne kreve å få det dekket, er dette nå satt til minimum 10 000 kroner samlet for alle mangler.

Dette betyr at det stilles enda større krav til dokumentasjon på arbeid utført i boligen av deg som eier. Dersom du har pusset opp uten fagkyndig arbeidskraft kan dette straffe seg ved et salg. Spesielt om endring eller utbedringen gjelder tekniske installasjoner som elektriske anlegg og røroppsett. Mangler du dokumentasjon på dette arbeidet må takstmannen sette tilstandsgraden på for eksempel badet eller kjøkkenet til det laveste nivået. Dette kan føre til at boligen får en lavere salgsverdi.

Håndverker monterer dusj på et bad med badekar og naturfargede fliser.
Større krav til dokumentasjon på arbeid utført i boligen

Kvalifiserte fagfolk gir riktig dokumentasjon

Vi i Meglersiden anbefaler PROSJEKT+ dersom du planlegger større oppussingsprosjekter. PROSJEKT+ har bedrifter som er kvalitetssikret, og setter deg i kontakt med solide håndverksbedrifter med riktig kompetanse og fagkunnskap for ditt prosjekt. I tillegg følger de opp underveis og er en støttespiller gjennom hele prosjektet. På denne måten kan du være helt trygg på at du får den dokumentasjonen du trenger ved et senere boligsalg.

Disse kravene stilles til deg som skal kjøpe

Er du en av de som både skal kjøpe og selge boligen din i nærmeste fremtid, er det også viktig å være klar over hvilke krav som stilles til deg som kjøper.

Selv om det nå stilles strengere krav til selgere, settes det fremdeles tydelige krav til kjøpers undersøkelsesplikt. Dersom kjøper har vært, eller burde vært, klar over forhold ved boligen ved at de har fått tilstrekkelig informasjon før kjøp, kan vedkommende heller ikke kreve erstatning for mangler eller feil i etterkant.

Få sertifiserte bygningssakkyndige til å utforme tilstandsrapporten

Dessverre har ikke regjeringen sørget for at det stilles høyere krav til kompetanse eller autorisasjonsordning hos bygningskyndige som skal utarbeide selve tilstandsrapporten. Dette innebærer at det fremdeles er “fritt frem” for hvem som kan utarbeide tilstandsrapporter ved boligsalg. Hvordan dette kan påvirke deg som boligselger er enda for tidlig å si noe om.

Skal du selge boligen din er det derfor ekstra viktig at du leser nøye gjennom tilstandsrapporten før den legges ved i en salgsoppgave, fordi det er du som selger som er ansvarlig for feil begått av den bygningssakkyndige som har utarbeidet rapporten.

Tre menn ser på og signerer et dokument.
God dokumentasjon om endringer og arbeid utført på boligen vil hjelpe deg som selger, og minimere sjansen for konflikter ved et salg.

Vi anbefaler at du velger en sertifisert takstmann (bygningssakkyndig) til å utforme tilstandsrapporten, i tillegg til å ha dokumentasjon på arbeidet som er utført i boligen. God dokumentasjon om endringer og arbeid utført vil hjelpe deg som selger, og minimere sjansen for konflikter ved et salg. Med andre ord har du ingenting å frykte når du er ærlig om tilstanden på boligen.

Meglersiden hjelper deg å få solgt boligen din på en trygg måte

Vurderer du å selge boligen din i år? Eiendomsmegleren skal forsikre seg om at selger forstår at alle kortene må på bordet ved boligsalg med nye lovendringen.

Som boligselger er det viktig at du setter høye krav til takstmannen som skal skrive tilstandsrapporten, og bruker en eiendomsmegler som kan informere både deg og kjøperen om de nye kravene – og sørger for at disse er tilfredsstilt. Da sikrer du seg selv mot at kjøper melder fra om mangler ved boligen som du ikke visste om.

Vi anbefaler at du inviterer noen eiendomsmeglere på befaring. Da mottar du flere tilbud, og har muligheten til å bli bedre kjent med din potensielle eiendomsmegler. Dette gir deg muligheten til å sjekke om eiendomsmegleren kan de nye reglene og gir deg riktig råd for veien videre.

På Meglersiden kan du enkelt komme i kontakt med flere lokalkjente eiendomsmeglere som kan hjelpe deg med ditt boligsalg.

La meglere konkurrere om å selge din bolig!

Få uforpliktende og gratis tilbud fra flere.

La meglere konkurrere om å selge din bolig!

Få uforpliktende og gratis tilbud fra flere.