Les mer om vurderinger

Ofte stilte spørsmål om vurderinger


Sist oppdatert: 13. des. 2022 12:35

Både boligkjøper og boligselger kan skrive vurdering av megler.

Dersom to eller flere personer har solgt eller kjøpt bolig sammen skriver og hver sin vurdering, vil kun én av disse publiseres.
Logg inn på din profil,, og gå til vurderingsskjemaet. Fyll ut skjemaet og send. Kunden vil da motta en mail med en link og en oppfordring til å skrive en vurdering av deg.
I tillegg til salgstatistikk gir vurderinger et fullgodt bildet av deg som megler på din profil. Her kan tidligere kunder skrive sin erfaring av deg som deres megler. Gode vurderinger er gode argumenter for å velge nettopp deg.
Alle vurderinger blir manuelt kontrollert før de publiseres. Det må forventes noe behandlingstid for publisering av vurderinger.

Husk at du alltid har full oversikt over status på dine vurderinger inne på din profil. Her kan du også se hvilke vurderinger som venter godkjenning.

Dersom du savner en vurdering som du ikke finner i oversikten anbefaler vi å sjekke om forespørsel av vurderingen har kommet frem til kunden under evalueringsskjema historikk. Dersom skjema ikke har kommet frem til kunden kan det være feil e-post. Eventuelt kan du sende denne linken direkte til kunden i en egen e-post: meglersiden.no/skriv-vurdering
Vurderingene legger seg i en rekkefølgen etter dato for når salget fant sted. Derfor er det ikke gitt at din nyeste vurdering vil legge seg øverst.
Megleren som vurderes må ha vært megleren ved det aktuelle salget.

Innsenderen av vurderingen må ha vært selgeren eller kjøperen av boligen.

I tillegg må teksten i vurderingen ikke være i strid med våre retningslinjer for publisering av vurderinger. Retningslinjer finner du her.
Statistikken baserer seg på dine salg de siste 24 månedene. Derfor kan totalt antall vurderinger være høyere enn grunnlaget som statistikken baserer seg på.
Vurderinger som oppfyller våre krav til publikasjon og ikke er i strid med våre retningslinjer, blir publisert. Også negative vurderinger.

Meglersiden er en objektiv og uavhengig tredjepart. Vi kan kun fjerne vurderinger på oppfordring fra innsender.

Husk at du som megler kan skrive et tilsvar som blir synlig under vurderingen.
Meglersiden kontrollerer hver vurdering manuelt for å sikre god kvalitet og for å se til at alle publiserte vurderinger ikke er i strid med våre rettningslinjer.

Ved å hente boligdata fra en uavhengig tredjepart sikrer vi at innsender av vurderingen har vært/er eier av boligen. Samt at megleren som er vurdert har jobbet på det aktuelle salget.
Vurderinger på Meglersiden er en del av fundamentet for tjenesten og det er avgjørende at disse er troverdige. Vi godkjenner alle vurderinger manuelt. Innsender må oppgi fullt navn, e-post og telefonnummer. Meglersiden kontrollerer at nødvendige koblinger er på plass og at teksten ikke er i strid med retningslinjene.

Innsender kan velge å være anonym, men Meglersiden kontrollerer alltid full navn internt.

Hvis du har ytterligere spørsmål rundt vurderinger kan du sende en e-post til post@meglersiden.no