For meglerkontorer som har eller ønsker profil på Meglersiden

Retningslinjer for kontorprofiler


Sist oppdatert: 04. des. 2020 12:29

Meglersiden “Tjenesten” er en plattform for eiendomsmeglere i Norge hvor privatpersoner “Brukerne” har mulighet til å finne og komme i kontakt med lokalkjente og relevante eiendomsmeglere og bedrifter, samt dele sine og lese andres erfaringer ved bruk av eiendomsmegler.

1. Bedrifter som har inngått en avtale med tjenesten og mottar leads via Meglersiden, får en synlig profil på tjenesten.

2. På Bedriftens profilside vil det vises gjennomsnittlig score for vurderinger og aggregert boligdata som meglere tilknyttet Bedriften har mottatt. Bedriften kan ta kontakt med oss dersom Bedriften ikke ønsker at slik gjennomsnittlig score skal vises.

3. Bedriften kan velge å ikke vise noen meglere på sin profil, men Bedriften kan ikke velge hvilke meglere de ikke ønsker å vise frem.

  1. Bedriften kan kun skjule eller vise alle eiendomsmeglere knyttet til Bedriften
  2. Med synlige meglere vil også tilhørende boligstatistikk og vurderinger kunne vises på Bedriftens profil.
  3. Hvis alle meglere er skjult, vil heller ikke tilhørende statistikk eller vurderinger fra eiendomsmeglere kunne være synlig på Bedriftens profil
  4. Eiendomsmeglere med profil kan ikke be om å være skjult fra kontorets profil, kun Bedriften kan bestemme dette.
  5. Eiendomsmeglere som ikke har profil eller har skjult profil, vil ikke vises på Bedriftens profilside.

Se avtalevilkårene til Meglersiden for mer informasjon. For ytterligere informasjon om vurderinger se Retningslinjer for publisering av vurderinger på Meglersiden her.

4. Slutter en eiendomsmegler vil Bedriften beholde snittscore for vurderinger og boligstatistikk for den eiendomsmegleren på kontorets profil. Eiendomsmegleren får ikke dette med videre til ny arbeidsgiver, men beholder de på sin profil markert med hvor de jobbet da de mottok vurderingene.

5. Topplister og andre rangerte lister på kontornivå vil ikke vises, men Brukerne kan finne meglerens profil ved å søke på tjenesten, generelle lister som vises på Meglersiden eller via andre kanaler. Kontoret vil bli informert ved eventuelle endringer.

6. Bedrifter som ikke har en avtale med Tjenesten om å motta leads kan også være synlig på Tjenesten med en kontorprofil. Dette for å knytte eiendomsmeglere opp til sin arbeidsgiver. Disse profilene vil ikke ha tilhørende boligstatistikk eller vurderinger fra eiendomsmeglere synlig.

  1. Bedrifter uten avtale med Tjenesten kan ikke skjule sin profil. Da vil ikke eiendomsmeglere med aktive profiler kunne vise hvor de jobber. Disse profilene vil være enkle og er kun ment for å samle meglere som aktivt bruker tjenesten
  2. Bedrifter uten avtale med Tjenesten vil ikke få score av vurderinger eller annen statistikk synlig. Ønsker Bedriften å vise dette, ta kontakt med oss så setter vi opp en avtale for å vise statistikk slik at dere kan få en fullverdig profil.
  3. Alle Bedrifter kan opprette en leadsavtale med Meglersiden. ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å få satt dette opp.