For eiendomsmeglere som har eller ønsker profil på Meglersiden

Retningslinjer for Meglerprofiler


Sist oppdatert: 20. jan. 2021 14:52

Meglersiden “Tjenesten” er en plattform for eiendomsmeglere i Norge hvor privatpersoner “Brukerne” har mulighet til å finne og komme i kontakt med lokalkjente og relevante eiendomsmeglere og bedrifter, samt dele sine og lese andres erfaringer ved bruk av eiendomsmegler.

1. Det er valgfritt å ha profil på Meglersiden og vi synliggjør kun nye meglerprofiler etter godkjennelse fra meglere.

2. Tjenesten inneholder funksjonalitet som gjør at Brukerne kan vurdere meglers innsats, kundebehandling og oppdragsutførelse, og vi oppfordrer Brukerne til å gjennomføre slik vurdering. Disse vurderingene vil være synlige på meglerens profil, og kan ikke fjernes. Les mer om dette i avtalevilkårene til Meglersiden.

 1. Vi er ikke ansvarlige for Brukernes vurderinger, herunder eventuelle ytringer som eiendomsmegleren finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Eiendomsmegleren vil imidlertid ha mulighet til å kommentere vurderingen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under vurderingsfeltet.
 2. Tilsvaret kan maksimalt inneholde samme antall tegn som brukerne har som maksimalgrense for sine vurderinger. Vi kan fjerne slik mulighet for tilsvar fra Bedriften i enkelttilfeller eller for hele Tjenesten som sådan.
 3. Vi er ikke en part i eventuelle tvister mellom eiendomsmeglerne og Brukerne, og tar heller ikke stilling til uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene. Det betyr at vi heller ikke tar stilling til påstander i vurderinger og tilsvar som partene er uenige i.
 4. Eiendomsmegleren skal ikke, for å oppnå gode vurderinger fra Brukerne, benytte andre virkemidler enn det som er normalt for oppdragsutførelse og kundebehandling. Dette betyr for eksempel at
 5. Eiendomsmegleren ikke skal tilby Brukerne prisfordel eller lignende mot at Brukerne gir gode tilbakemeldinger eller trekker tilbake tilbakemeldinger som allerede er gitt. Eiendomsmegleren skal påse at ikke meglere tilknyttet Bedriften bryter denne bestemmelsen.
 6. Bruker eller eiendomsmeglere kan be oss om å endre sin vurdering eller sitt tilsvar. Denne retten kan bare benyttes én gang pr vurdering eller tilsvar.
 7. Vi kan på eget initiativ, både før og etter publisering, endre eller fjerne hele eller deler av vurderinger og tilsvar som inneholder upassende/krenkende språk eller på annen måte er i strid med retningslinjene våre.
 8. For ytterligere informasjon, se Retningslinjer for publisering av vurderinger på Meglersiden.

3. Vi viser alle godkjente vurderinger på din profil, men statistikk er basert på vurderinger fra nåværende arbeidsgiver eller vurderinger mottatt siste 24 måneder. Dette innebærer at:

 1. Ved bytting av arbeidsgiver vil meglere beholde sine vurderinger, men de vil være tydelig merket med hvor eiendomsmegleren jobbet da de mottok vurderingen.
 2. Vurderinger vil ikke være med til profilen til din nye arbeidsgiver.

4. Det vil være rangerte lister basert på vurderinger og boligstatistikk. Disse kan ikke endres og er basert på en 50/50 fordeling. Har du ikke godkjent at vi henter boligdata vil du derfor heller ikke være med i topplister (les mer om boligdata i punkt 5.). Profiler vil også være synlig på samtlige sider på Meglersiden i en tilfeldig roterende rekkefølge så alle eiendomsmeglere har mulighet til å få visninger på siden. Topplister, rangeringer og fordeling av score kan endres, og dere vil bli informert om eventuelle endringer.

5. Det er valgfritt å vise boligdata, men vi trenger godkjennelse av meglere for å kunne vise statistikk da dette er hentet fra en tredjepart. Statistikken som vises gjelder de siste 24 måneder. Les mer om boligdata her.

6. Du kan når som helst slette eller skjule din profil. Da vil ikke din profil lenger være synlig.

 1. Ved å skjule din profil, vil Meglersiden beholde all data, vurderinger og annen relevant informasjon. Ønsker du å synliggjøre din profil igjen på et senere tidspunkt, vil det være mulig å få vist frem boligstatistikk hvis megleren har godkjent dette.
 2. Ved sletting vil all data innhentet tredjepart og informasjon lagt inn på profilen bli slettet. Vi vil beholde vurderinger opptil to år. Dette innebærer at:
  • Du kan ikke slette din profil for å kvitte deg med gode eller dårlige vurderinger.
  • Ved sletting er det en karantene på to år før du kan opprette en ny profil uten vurderinger
  • Ønsker du å opprette ny profil før det har gått to år vil tidligere vurderinger være synlige også på den nye profilen.

Ønsker du å skjule eller slette din profil, logg inn på din profil eller gi oss beskjed på post@meglersiden.no

7. Ved bytting av arbeidsgiver kan det være tilfeller der eiendomsmeglere må gå i “karantene” i en overgangsperiode. Profilen vil da kunne bli skjult i en tidsbestemt periode.

8. Har din profil vært inaktiv (ikke logget inn) i over seks måneder, vil profilen automatisk bli slettet. Vi vil likevel beholde dine vurderinger i opptil to år.

9. Eiendomsmeglerens profil vil være synlig på kontoret megleren er tilknyttet og på andre sider der det er hensiktsmessig å vise meglere (eks landingssider for bydeler, samlesider for eiendomsmeglere osv).

10. Avtalt pris ved direkte leads til eiendomsmegler (eks: e-post, telefonnummer etc) eller annen kommunikasjon og profilering via Meglersiden fremgår ved bekreftelsen eiendomsmegleren gir oss ved å registrere en profil.

11. Avtalt pris per lead kan øke. Prisendring vil bli varslet per SMS, e-post eller på annen hensiktsmessig måte senest 1 (én) måned før prisendring.

12. Har du solgt bolig med en “partner” vil dette vises på profilen, og vektes med grunnlag i hvor mye megleren og “partneren” har solgt sammen.