Retningslinjer for vurderinger

Retningslinjer for publisering av vurderinger


Sist oppdatert: 12. mai 2021 13:48

Hvem kan vurdere?

Vi oppfordrer alle som har solgt eller kjøpt bolig ved bruk av en eiendomsmegler til å vurdere den eiendomsmegleren som bisto i forbindelse med kjøpet eller salget av eiendom.

Dersom to eller flere personer som har solgt eller kjøpt bolig sammen skriver hver sin vurdering, vil kun én av disse publiseres.

Hva kan jeg skrive i vurderingen?

Vi ønsker ærlige vurderinger, både positive og negative. Dette bidrar til økt trygghet i valg av eiendomsmegler. Vi har likevel satt noen begrensninger for hva en vurdering kan inneholde for at den skal kunne publiseres. Dette handler om at vi ønsker en saklig, objektiv og respektfull tone på Tjenesten.

Vurderingen du gir skal gi andre potensielle selgere/kjøpere et grunnlag for å vurdere om de skal velge den aktuelle megleren. Tenk derfor gjennom hvilke opplysninger du gjerne ville hatt om du skulle valgt megler på nytt. Gi også gjerne konkrete opplysninger om hva du synes megleren gjorde bra eller dårlig.

Vurderingen skal være saklig begrunnet, og tekstvurderingen skal gjenspeile karakteren som er gitt. Ved negative vurderinger er det spesielt viktig å beskrive hvorfor du var misfornøyd på en saklig måte.

Pass på at eventuell ros eller kritikk retter seg mot den aktuelle megleren du vurderer, eller aktører som kan knyttes direkte til det aktuelle salget/kjøpet. Dersom du eksempelvis er misfornøyd med fotografen eller andre megleren har hentet inn, og dette påvirket din opplevelse av salgsoppdraget, kan du likevel skrive det.

Vi forbeholder oss uansett retten til å utøve skjønn ved publisering av vurderinger

Innhold som ikke blir publisert

Du er alene ansvarlig for innholdet i vurderingene du innleverer. Tjenesten tillater ikke vurderinger som

  • er rasistiske, pornografiske eller på en annen måte ulovlige og/eller krenkende.
  • inneholder personhets, ærekrenkelser, injurier eller er egnet til å skade andre personer eller virksomheter.
  • krenker immaterielle eller andre rettigheter, inneholder forretningshemmligheter og/eller konfidensiell informasjon.
  • utsagn om at megler var truende eller uredelig, eller har gjort ting som er ulovlig eller straffbart etter norsk lov.
  • omtale om meglerens privatliv, eller henvisninger til andre personer med fullt navn.

Eiendomsmeglerne har mulighet til å svare på vurderingene

Eiendomsmegleren kan svare på vurderinger, og svaret publiseres under vurderingen. Dette for å sikre at begge parter får uttale seg. Retningslinjene ovenfor gjelder også for publiseringen av slike svar.

Kvalitetssikring av vurderinger

Meglersiden har et samarbeid med FINN.no hvor Meglersiden henter informasjon fra boligannonsen på FINN.no for å verifisere at salget/kjøpet har blitt gjennomført av personen som skriver vurderingen på det aktuelle objektet og at den vurderte megleren står som megler på objektet. Informasjonen fra FINN.no blir kun benyttet til å verifisere vurderingen og vil bli slettet innen 30 dager.

Dokumentasjon

I tilfeller der vi har vanskeligheter med å verifisere vurderingen (eks at boligannonsen ikke er tilgjengelig på FINN) kan innsender måtte bidra med ytterligere dokumentasjon før vurderingen publiseres. Det kan eksempelvis være å sende et scannet utdrag fra prospektet for å knytte megleren og kjøper / selger til salget.

Språk

Vurderingsteksten må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Del din erfaring med andre

Din tilbakemelding kan være til hjelp for andre

Del din erfaring med andre

Din tilbakemelding kan være til hjelp for andre